Volg onze projecten op Facebook

Steun ons Steunen

Al onze projecten zijn hoofdzakelijk gesitueerd in en rond de Zuidelijke regio Baddegama /Hikkaduwa/ Galle, wat niet wil zeggen, dat we niet willen steunen waar nodig in de rest van Sri Lanka!

Onze stichting werkt zonder overheadkosten, dus iedere gesteunde euro komt voor 100% aan op de gekozen projecten ! Reis en verblijfkosten worden uit eigen zak betaald!

Een of twee keer per jaar proberen we vrijwilligers trips ernaar toe te maken, voornamelijk om direct bij te kunnen sturen, nieuwe projecten op te zetten en natuurlijk de handen uit de mouwen te steken!

Als U ook wil steunen of zelfs met ons meereizen, bel ons mobiel 0031-(06)-11194967, of mail naar ”This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." (Melissa Houben) of “This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.” (Jo Wouters) !

Voor een eventuele financiële ondersteuning staat ons bankrekening nummer bij de ING NL92INGB 068 054 5514 t.n.v. J. en R. Wouters/ Steun ons steunen voor U open !

Bank account number NL92INGB0680545514, Jo Wouters/ Sri Lanka


Obadabohomma istutu - - - Hartelijk dank                                                                                                                                   

  Bekijk onze nieuwsbrief 

In het kader van de nieuwe Europese privacyrichtlijn, de AVG, willen wij u graag erop attenderen dat ook wij aan nieuwe richtlijnen willen voldoen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens gebruiken, stuur ons dan een mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. In deze mail kunt u het verzoek doen om bijvoorbeeld gegevens laten wissen of veranderen. 


                                                

Ajantha en sociaal Baddegama

Het “Ajantha” gezin woont zoals U kunt zien in een z.g. modder takken huis. Men steekt takken in de grond, weeft daar weer takken doorheen en smeert alles dan af met een mengsel van stro en modder.
Lees meer

Lotus Hill boys home

Momenteel wonen er een twintigtal lichamelijk en geestelijk  gehandicapte jongens in de leeftijd tot ongeveer 18 jaar. Het huis werd in 2005 gebouwd door de Finse familie Kangas.Samen met hen en de Zwitserse familie Tommen uit Bern zorgen we ,dat het huis draaiende wordt gehouden.
Lees meer

Senehasa Senior Home

Na de Tsunami op tweede Kerstdag 2004 werd de actie voor een bejaardenhuis voor alleenstaanden en slachtoffers gestart. In 2009 openden we het bejaardenhuis en de eerste 8 bejaarden werden opgenomen.
Lees meer

Lotus Home Welivitiya

Dit huis werd door de Zuidelijke regering i.s.m. en op voorspraak van Sociale zaken gebouwd om ongeveer 20 geestelijk en lichamelijk gehandicapte jonge dames uit de omgeving op te vangen.
Lees meer

Kleuterschool voor 4-8 jarigen

In het jaar 1986 starten de Katholieke priester Harry van der Looy en de Boedhistische monnik Banagala Gunarathana Thero een kleuterschool met 3 kinderen en 2 onderwijzeressen in een eenvoudig hutje. Het is nu een geweldige school met bijna 400 kinderen en 25 onderwijzeressen! 
Lees meer

Locatie

Deze projecten

vinden hoofdzakelijk

in de regio

Baddegama, Galle plaats
Sambodhi House

Huis voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte dames, tussen 30 en 80 jaar. Na een flinke uitslaande brand in Maart 2013 is het weer gedeeltelijk hersteld. Er leven nu 45 dames en mevrouw Nandawatti heeft de leiding.
Lees meer

Robs Educational Farm

Twee en een halve hectare landbouwgrond. De opbrengsten ervan worden voor de bovenstaande projecten gebruikt.
Ook wordt er een biologische landbouw studie aan jonge boeren gegeven. Dit is dus een echte win-win situatie !
Lees meer

Tamil Food Program

Toen we rond 2014 ons brillenproject uitbreiden naar de allerarmste Tamil dorpen, huizen van takken en leem, kwamen we onder de indruk van de zeer karige levensomstandigheden , maar vooral gezondheidstoestanden van haar bewoners.
Lees meer