Kleuterschool voor 4-8 jarigen

Het eerste contact met Sri Lanka startte, door een reis naar Sri Lanka van de katholieke priester Professor dr.Harry van der Looy, die als professor verbonden was aan de theologische faculteit van Rolduc en in 1993 pastoor werd in Mechelen. Hij studeerde godsdienst wetenschappen met als specialisatie Boeddhisme en ging in 1986 naar Sri Lanka, om meer te leren over het Boeddhisme. Hier trof hij de monnik Banagala Gunarathana Thero bij zijn tempel in Baddegama. Deze liet pater van der Looy vol trots zijn tempel zien en nodigde hem daarna uit op een kop thee met banaan in het erbij gelegen klooster. Gunarathana vertelde, dat hij op de Universiteit in Peradiniya-Colombo Boeddhisme studeerde met als specialisatie Katholicisme. Een ware kruisbestuiving dus en men praatte over de noden van het minderbedeelde en zeer arme Zuiden. Ze werden zo enthousiast, dat ze samen een stichting en N.G.O. oprichten ,de van der Looy foundation. Van het door hen ingelegde ”kapitaal” bouwde men een houten hutje en startte met vier leerlingen en twee onderwijzeressen een schooltje. Nu na bijna  drie decennia  is het een prachtige school met mooie gemetselde kleurrijke klas lokalen. Er wordt aan 364 leerlingen van de inheemse rassen (Singalees en Tamil) , maar ook van alle geloofsrichtingen , Boeddhist, Hindoeïst, Katholiek en Moslim les gegeven, door 25 onderwijzeressen. Zowel de leerlingen alsook de onderwijzeressen dragen allen dezelfde uniformpjes en sari’s. Een maal per dag, de lessen duren van 8 uur ‘s morgens tot 14 uur ‘s middags, krijgen ze een warme maaltijd aangeboden. Het lopende schooljaar valt samen met ons jaar en begin December is de z.g. Price Giving Day. Op deze feestelijke dag met veel dans en optredens, worden in het bijzijn van vele hoogwaardigheids bekleders de diploma’s, behaald in het afgelopen schooljaar, uitgereikt. De rest van de maand is dan de grote vakantie.

Professor dr.Harry van der Looy stierf in 2010 helaas veel te vroeg ! In Baddegama wordt hij nog steeds ieder jaar met een speciale herdenkings en dank dag geëerd . In de Peradiniya school hangen nog diverse foto’s van hem. Het was een man met een groot hart en een speciale vriend van Gunarathana, maar ook voor de vele Sri Lankanen, die hij steunde.