Het na-tsunami project

In het ook met onze Nederlandse donaties van o.a. de toenmalige tv. actie gebouwde tsunami dorp Sirikandura werd kort na de tsunami een dorp met 150 huizen gebouwd. Deze huizen werden gebouwd voor de meestal arme vissers ,die slachtoffer werden van de tsunami in 2004. Veel familieleden kwamen om en hun huizen werden verwoest ! Nu ongeveer 8 jaar nadat deze huizen werden opgeleverd zijn ze veelal weer aan vervanging toe. De grondplaat (beton) en het dak ( eterniet golfplaat ) is nog goed maar de muren zijn van een gips/papier-maché plaat gemaakt van ongeveer 2 cm. dik. Het geheel wordt bij elkaar gehouden door metalen hoekprofielen van 2 mm. dik. Het gevolg is, dat de platen die bij extreme regenval nat worden veel gaten vertonen, de hoekprofielen zijn bijna allen doorgeroest en bieden geen houvast meer aan de platen ! De huizen staan dus werkelijk op invallen en dat is voor deze mensen, die al eenmaal een schok i.v.m.de tsunami hebben moeten meemaken, weer een enorme tegenvaller. Onze bevriende stichting Vlieland,van Herman en Jeyanthi Rab hebben al enkele huizen opgeknapt. Ze doen dan het dak onderstutten en breken drie meter van die troep af en bouwen het weer op met fatsoenlijke stenen en cement. Als het geheel is hersteld wordt het hele huis gepleisterd en fris geverfd. U zult echter begrijpen, dat er 150 huizen zijn en zij kunnen op hun kosten en in hun vakantie 2 tot 3 huizen herstellen. Dit zou vijftig jaar duren, dan ligt alles al plat. Ik ging samen met Samitha naar de Minister President Chaan, van de Zuidelijke Provincie, en overtuigde hem dat er van hun uit iets voor deze arme stakkers gedaan moest worden. De toezegging is er ,alleen de regeringswissel  van nu (eind 2014/begin 2015) moet nog even worden afgewacht.