Robs Educational Farm

Enkele jaren geleden werd een stuk grond van 2,5 hectare aangekocht, met de bedoeling hierop groenten en fruit te gaan verbouwen om in eerste instantie de diverse huizen van voedsel te voorzien en de restopbrengst te verkopen om ze te runnen. Hieruit vloeide al gauw het idee voort om een tiental jonge boertjes op te leiden in het biologisch boeren, dus zo veel mogelijk zonder kunstmest. Op het land werden al kokospalmen en kaneelstruiken geplant en er werd een deug- delijke omheining en een leer-werk boerderij gebouwd. Jef Wessels en zijn zwager Max Quaedvlieg hebben hier zelfs drie maanden aan de omheining, i.v.m. de wilde dieren, gewerkt. Langzaam maar zeker komt ook dit project klaar en zal in samenwerking met de plaats Baddegama , zij stellen planten en leerkracht beschikbaar , een fantastisch win-win selfsupporting project komen n.l. groente, fruit verbouwen en ook nog jonge jongens opleiden tot biologische boer.