Tamil Food Program

Toen we rond 2014 ons brillenproject uitbreiden naar de allerarmste Tamil dorpen, huizen van takken en leem, kwamen we onder de indruk van de zeer karige levensomstandigheden , maar vooral gezondheidstoestanden van haar bewoners. Bij controle van de ogen bleek bijna 80% van de gecontroleerden niet te helpen ,omdat er veel oogziektes waren en die kun je helaas niet met een bril oplossen. Omdat bij onze andere brillenuitgiftes dit niet bleek en we daarbij zeker 90% van de slecht of minder goed zienden van een bril konden voorzien moest er dus een andere oorzaak zijn !

Wij vermoeden dan ook, dat dit probleem te wijten is aan de zeer eenzijdige en karige voedselvoorziening van deze kansarme groep. Alleen het is een vermoeden en wij denken dat er specialisten zijn ,die dit beteren professioneler kunnen en zouden moeten beoordelen . Zelf denken wij aan medische studenten in opleiding, die hier een stage en studie project van kunnen maken. We zijn dan ook in onderhandeling met het A.Z.M. om dit te verwezenlijken en er een win-win situatie van te maken!