Stichting Steun ons Steunen

De stichting is officieel opgericht op 20 maart 2015 en stelt zich tot doel om zo veel mogelijk arme en minderbedeelde mensen in het Zuiden van Sri Lanka te helpen, zowel financieel als ook door het bouwen van bruggen. Sri Lanka is niet het sterkste land, wat betreft het managen of het zien van samenhang tussen diverse mogelijkheden. Ik heb er vaak met mijn diverse Sri Lankaanse vrienden over gesproken en we zijn tot de conclusie gekomen ,dat het er aan ligt, dat Sri Lanka eigenlijk al tijden is bestuurd en gemanaged door buitenlandse mogendheden, zoals Portugal ,Nederland en Engeland.

Eigenlijk hebben ze zelf nooit hoeven na te denken over uitvoer en samenhang van de diverse mogelijkheden en werd hen, het wat en hoe te doen, voorgezegd. Sinds 1948 zijn ze dan wel zelfstandig, maar veel grotere companies deelden toch nog jarenlang de lakens uit. Langzaam maar zeker komt het eigen initiatief naar boven, maar alles wil geleerd zijn en de afwachtende houding bestaat nog steeds. Een van mijn grote dromen is nog steeds dat de stichting PUM ( gepensioneerde uitgetreden managers ) uit Nederland, Sri Lanka nog steeds zouden bijstaan in het overbrengen van hun ervaringen en wetenschap. Nederland gaf en geeft al jarenlang ontwikkelingshulp aan vele onderontwikkelde landen door middel van het beschikbaar stellen van deze ex managers en dus vooral van hun enorme ervaring en kennis. Een oom van mijn vrouw, Peter van Alen ,heeft dit jarenlang als ex horeca manager gedaan, ook in Sri Lanka.

Het stukje financieel proberen we o.a. te verkrijgen via donaties van onze vrienden en sponsoren. Het is mogelijk om eenmalig te doneren, maar we prefereren uiteraard de vaste donateur en vriend. Het is mogelijk om hier een onderhands contract over op te stellen (notarieel is niet meer noodzakelijk). Hierdoor is het mogelijk om 50% af te trekken van je inkomsten belasting, zodat je in feite de helft weer terugkrijgt van moedertje staat ! Ook geven we presentaties over onze projecten en het enorm mooie en uitdagende land Sri Lanka.

Ook voor reizen naar en door Sri Lanka kunt U ons benaderen. We kennen alle ins en outs van het land en kunnen U kosteloos adviseren, wat wel en niet te doen !

We streven naar een “ STEUN CLUB” , die vooral gezamenlijk het doel van onze stichting nastreeft.